Co powinny zawierać pieczątki dla lekarzy?

Pieczęć jest bardzo ważnym elementem wyposażenia lekarskiego. Obecność stempla może być niezbędna przy wydawaniu dokumentów lekarskich, takich jak np. recepty, zwolnienia czy zaświadczenia. Treść pieczątki lekarskiej musi być bardzo przejrzysta i czytelna, ponieważ jej zawartość regulowana jest przez określone przepisy prawne.

Treść pieczęci lekarskiej

Informacje zawarte w pieczęci lekarskie określone są przez konkretną uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej. Przedstawia ona jasne wymogi stawiane medykom przy wyrabianiu pieczątek. Uchwała określa nie tylko obligatoryjną zawartość pieczątki – może zostać dodatkowo uzupełniona o treść fakultatywną. O zastosowaniu tych danych decyduje indywidualnie sam zainteresowany lekarz, natomiast treści odmienne od tych zawartych w uchwale uznawane są za błędne i równoważne z koniecznością zmiany pieczątki.

Uchwała w sprawie pieczątki lekarskiej

Według uchwały pieczątki dla lekarzy powinny zawierać imię i nazwisko oraz tytuł zawodowy lekarza, numer prawa do wykonywania zawodu, a także informacje na temat posiadanych specjalizacji, które muszą być zgodne z brzmieniem określonym w uzyskanych dyplomach lub potwierdzających ich istnienie zaświadczeniach. Pieczątka lekarska może zawierać także tytuł i stopień naukowy medyka oraz jego umiejętności z zakresu medycyny lub określonych świadczeń zdrowotnych, które zgodne są z informacjami zawartymi w świadectwie potwierdzającym nabycie tych umiejętności. Ponadto w treści można zawrzeć adres lekarza i numer telefonu, a także numer umowy z NFZ, upoważniający do wystawiania recept.

Dobra pieczęć lekarska

Pieczątki dla lekarzy powinny być przejrzyste, a informacje w nich zawarte czytelne, dzięki czemu nawet przy niestarannym podpisie lekarza pozwolą one na jego identyfikację. Jednym z najbardziej wygodnych i praktycznych sposobów na przechowywanie pieczęci jest stosowanie specjalnych oprawek. Pieczątki dla lekarzy doskonale prezentują się np. w pudełkach metalowych, które pozwalają na bezproblemowy transport i zabezpieczenie przedmiotu przed ewentualnym wyciekiem tuszu.