Co powinny zawierać pieczątki dla nauczycieli?

Każdy nauczyciel powinien zadbać o swoje wyposażenie biurowe, ponieważ bezpośrednio wpływa ono na efektywność większości wykonywanych przez niego obowiązków. Wydajniejszej pracy mogą posłużyć chociażby specjalne stemple, które w wielu przypadkach z powodzeniem zastąpić mogą adnotacje i oceny stawiane długopisem.

Klasyczna skala ocen

Pieczątki dla nauczycieli przydatne są zawłaszcza w szkole podstawowej. To właśnie na etapie pracy z najmłodszymi większość szkół stara się zachęcić dzieci do nauki m.in. atrakcyjnym systemem oceniania. Obecna technologia umożliwia stworzenie różnych pieczęci na podstawie dowolnych informacji graficznych. Do najpopularniejszych wciąż należy skala liczbowa odpowiadająca poszczególnym ocenom stawianym przez nauczyciela, jednak może ona zostać zastąpiona bardziej przyjaznym dla oka i ciekawszym wzornictwem, np. przedstawiającym cyfry dodatkowo ozdobione, rzymskie, bądź też oparte o dowolnie wybraną czcionkę.

Elementy graficzne

Skala liczbowa może zostać również całkowicie zastąpiona elementami graficznymi, które odpowiadają rzeczywistym ocenom stawianym uczniom. Mogą to być np. oceny obrazkowe, zgodne z faktyczną wartością wystawionego stopnia. Symbol graficzny wykorzystany do takiego stempla przedstawiać może np. określoną skalę uśmiechów, chmurek, zwierzątek czy kwiatków wyrażających poziom zadowolenia lub niezadowolenia z pracy ucznia. Projekt graficzny dla pieczątki nauczycielskiej może być również przygotowany przez dzieci, a nowoczesna technologia umożliwia stworzenie pieczątki nawet ze zdjęcia.

Hasła motywujące

Pieczątki dla nauczycieli mogą zawierać także dodatkowe hasła motywujące, których zadaniem jest dokładne wyrażenie zarówno aprobaty, jak i konkretnych oczekiwań względem systematyczności i nauki dzieci. Stemple mogą np. posiadać krótkie hasła nakłaniające do częstszego czytania, poprawy kroju pisma czy też wyrażające zachwyt nad talentem ucznia. Dzięki temu pieczątki dla nauczycieli nakłaniają do zaangażowania, ponieważ mogą zawierają nie tylko numerację ocen, ale również symbole graficzne zachęcające do nauki.