Pieczątka firmowa – wszystkie dane

W dzisiejszym świecie coraz więcej osób decyduje się na założenie własnej firmy i rozpoczęcie działalności gospodarczej na własną rękę. Wśród wielu formalności, którym trzeba sprostać jest także konieczność wyrobienia pieczątki firmowej, która bardzo przydaje się przedsiębiorcom. Liczne urzędowe formularze posiadają miejsce właśnie na taki stempel i brak takiej pieczątki uniemożliwiłby ich wypełnienie. Dlatego należy ją z pewnością wyrobić przy otwieraniu własnej firmy.

Nazwa firmy

Pieczątka dla firmy pełni zazwyczaj rolę informacyjną, która umożliwia identyfikację danego przedsiębiorstwa. Przede wszystkim na pieczątce firmowej musi znajdować się nazwa firmy. W przypadku spółek będzie pełne brzmienie nazwy spółki, natomiast w wypadku jednoosobowych działalności gospodarczych nazwą firmy jest imię oraz nazwisko przedsiębiorcy. W związku z tym z pewnością te informacje muszą znaleźć się na pieczątce firmowej.

Identyfikacja

Polskie prawo, a konkretnie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wymaga w obrocie prawnym oraz gospodarczym od przedsiębiorcy posługiwania się Numerem NIP czyli numerem identyfikacji podatkowej. Wszystkie zatem pisma oraz oświadczenia muszą poza nazwą firmy zawierać również numer NIP.

Adres przedsiębiorstwa

Informacje o adresie, siedzibie firmy także powinny znaleźć się na pieczątce firmowej i być zgodne z adresami podanymi we wnioskach rejestracyjnych, które są wypełniane przy zakładaniu działalności. W wypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, gdy siedziba firmy nie została wskazana należy na pieczątce firmowej podać po prostu adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Regon

Aktualnie już od kilku lat nie ma obowiązku prawnego na pieczątce firmowej zamieszania numeru REGON. Obecnie można zauważyć, że coraz częściej umieszczone są na niej inne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu do przedsiębiorcy czy do firmy, numer faksu, a także adres e-mail czy adres strony internetowej przedsiębiorcy. Dzięki temu pieczątka firmowa zapewnia łatwy i szybki kontakt z firmą i jej ofertą.