Jak uniknąć błędów przy wyrabianiu? Cz. 2 poradnika

Pieczątki to ważne przedmioty, które wpływają na prestiż firmy i przynoszą jej wizerunkowi powagi. Służą do uwierzytelniania podpisywanych dokumentów, ale także stanowią idealną formę alternatywnego narzędzia marketingowego. Prawo nie nakazuje posiadania pieczątki, jej wyrobienie jest dobrowolne. Jednak, nie znaczy to, że przedsiębiorca ma pełną swobodę podczas jej wykonywania. Wielu właścicieli firmy nie zdaje sobie sprawy, że mimo braku obowiązku posiadania pieczątki, kiedy już się na nią decydujemy, jesteśmy zmuszeni do przypilnowania kilku ważnych aspektów. Częściowo temat ten poruszyliśmy już w poprzednim wpisie.

Najczęściej popełniane błędy to nie przestrzeganie norm prawnych dotyczących treści pojawiających się na wzorze pieczątki. Jej dobór nie jest całkowicie dowolny. Istnieją pewne elementy, które muszą się znaleźć, a ich brak może skutkować przyznaniem grzywny.

Wśród nich znajduje się przede wszystkim: nazwa firmy, imię i nazwisko, pełen adres, numer nip – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność. W przypadku spółki handlowej dane muszą być poszerzone o informacje dotyczące właściwego sądu rejonowego, wysokości kapitału zakładowego oraz wpłaconego.

Brak powyższych informacji stanowi błąd natury prawnej podczas wyrabiania pieczątki. Jednak popełniane są również błędy, które mają negatywny efekt marketingowy i użytkowy. To przede wszystkim brak czytelności wzoru. Zazwyczaj powodem tego jest stosowanie zbyt małych czcionek oraz używanie ich zbyt ozdobnych rodzajów. Duże nagromadzenie małych elementów zlewa się w jedną całość, powodując chaos graficzny. Przy wykonywaniu pieczątek należy w szczególności zwrócić uwagę na ten aspekt.

Bardzo często na nieatrakcyjność pieczątki wpływa również za duże nagromadzenie elementów graficznych, rysunków i obrazków, które zaburzają harmonię wzorów. Ważny jest również sam rozmiar pieczątki. Warto unikać zbyt dużych i szerokich wzorów. Pamiętajmy, że na dokumentach bardzo często jest wyznaczone pole, w którym należy się podpisać i ostemplować pieczątką. Jeżeli jej odbicie będzie mocno wystawało poza ramy wyznaczonego miejsca, nie wywoła to dobrego efektu.