Pieczęć a pieczątka

Pieczęć a pieczątka – czym one się różnią? Jedne i drugie spotykamy bardzo często. Odbierając lub wysyłając – jeśli mamy taką możliwość – oficjalne pisma, często widujemy je lub sami stosujemy. Terminologia również używana jest zamiennie. Jednak między pieczęcią a pieczątką istnieją pewne kluczowe różnice.

Trochę teorii

Pieczęć jest znakiem własnościowym i rozpoznawczym osoby fizycznej lub prawnej. Wyciska się go za pomocą stempla. Stanowi potwierdzenie wiarygodności, nadając moc prawną pismu lub dokumentowi. Czasami również występuje jako środek zabezpieczający nienaruszalność zamkniętego pisma. Obecność pieczęci świadczy o tym, że dany list nie był wcześniej otwierany, co stanowi gwarancję poufności. Pieczęcie stosują osoby fizyczne i prawne. Do pierwszej kategorii zaliczmy na przykład papieża czy monarchów. Druga kategoria to państwa i samorządy, a także organizacje społeczne i kościelne. Pieczęć może być wykonywana z różnych materiałów – od wosku po metal.

Zadaniem pieczątki jest pozostawienie odbitego znaku na papierze lub innym materiale. Najbardziej znane są te używane przez różne firmy do znakowania swoich dokumentów. Choć posiadanie pieczątki nie jest wymogiem prawnym, jednak zazwyczaj świadczy o prestiżu i żadna firma nie wyobraża sobie swojego funkcjonowania bez pieczątki.

Zadania pieczątki

Pieczątki firmowe zawierają nazwę firmy i jej dane teleadresowe. ułatwiają więc podawanie tych informacji w dokumencie. Zamiast wpisywać je wszystkie za każdym razem, przybija się po prostu pieczątkę. Dane na niej zawarte powinny zawierać nazwę i formę prawną przedsiębiorstwa, a także jego adres i telefon kontaktowy. Dobrze jest również umieścić na pieczątce adres strony internetowej. Inne pieczątki firmowe pomagają w składaniu podpisów, zawierając nazwiska i funkcje osób uprawnionych do sygnowania odpowiednich pism i dokumentów. Pieczątkami ułatwiającymi prace administracyjne w firmie są również datowniki i liczniki. Dzięki nim nie trzeba za każdym razem wpisywać daty, lecz można ustawiać ją i przybić na wielu dokumentach. Licznik natomiast ułatwia numerację stron.